Innovációs járulékot érintő változások

Csoportos adóalanyiságA 2018. nyarán elfogadott, 2019. január elsejétől hatályos törvényváltozás értelmében az innovációsjárulék-kötelezettség alól továbbra is mentesülnek a mikro- vagy kisvállalkozások, mindazonáltal azt, hogy az adott vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül-e innovációs járulék szempontjából - az eddigiektől eltérő módon - nem az egyedi beszámoló adatai alapján szükséges megítélni, hanem figyelembe kell venni a kapcsolt és partnervállalkozások adatait is, és ezen összesített adatok tekintetében kell vizsgálni az alábbi határértékeknek való megfelelést.

A KKV-törvény alapján kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Az adóévben első ízben kötelezetté váló adózók az első két előlegfizetési időszakra (az üzleti év első és második negyedéve) vonatkozóan járulékelőleget vallanak be és fizetnek meg, naptári éves adózók esetén először április 20-ig, majd július 20-ig. A járulékelőleg mértéke a járulék várható éves összegének időarányos része. (Az innovációs járulék alapja változatlanul megegyezik a helyi iparűzési adó alapjával, mértéke az adóalap 0,3 százaléka.)

Mindezek mellett, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig az adózók megállapítják a második félévtől fizetendő járulékelőleg összegét, és bevallják azt. A járulékelőleget ekkor az adóévet megelőző adóév adatai alapján kell megállapítani.

A fentiek alapján így előfordulhat, hogy míg egy társaság az egyedi beszámoló adatai alapján 2015-2018 között mentesült az innovációs járulék fizetése alól, 2019-től a csoportszinten (a partner- és kapcsolódó vállalkozásokkal együttesen) vizsgált mutatószámok miatt innovációs járulék fizetésére és -bevallásra lesz kötelezett. Következésképpen, javasolt azon vállalkozásoknak, amelyek egy vállalkozáscsoport részei és 2018-ban mentesültek az innovációs járulék fizetése alól, felülvizsgálni a 2019-es innovációsjárulék-kötelezettségüket, és megtenni a fent említett adminisztratív lépéseket, amennyiben azok szükségesek.

Természetesen a KPMG Tanácsadó Kft. Adóosztálya szívesen nyújt segítséget ügyfelei számára ezen kérdés tekintetében is.

description
Adóriadó archívum

contact_mail
Kapcsolat